Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Κύπρου

APRIL 08, 2024

Θέμα: Παροχή Επιχορηγημένων υπηρεσιών ψηφιακής αναβάθμισης σε ΜμΕ μέσω του Κυπριακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiNN)

Αγαπητά μέλη,

Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες υπηρεσίες που μπορεί να λάβει η επιχείρησή σας από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο, με την επωνυμία DiGiNN (πατήστε εδώ). Οι υπηρεσίες παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία. Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι αντιμέτωπες με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού, δυο πραγματικότητες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους αλλά και την επιβίωση τους στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον .

Γι’ αυτό το λόγο συστάθηκε ο Κυπριακός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiNN) για να στηρίξει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πρακτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουν τις ψηφιακές προκλήσεις.

Το ΚΕΒΕ μαζί με τα τοπικά Επιμελητήρια, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, αποτελούν μέρος της κοινοπραξίας η οποία απαρτίζεται από 11 δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς της Κύπρου. Η κοινοπραξία επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027».

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Κόμβος Καινοτομίας αφορούν στην βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησής σας με σκοπό την άνοδο του επιπέδου ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας αυτής και περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν

 • διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών,
 • τεχνητής νοημοσύνης,
 • ασφάλεια/κυβερνο-ασφάλεια,
 • τεχνολογίες Internet of Things,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.α.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε

 • θέματα διαχείρισης δεδομένων,
 • πρόσβασης σε ανοιχτά δεδομένα
 • πρόσβαση σε συναφή εργαλεία για βελτίωση αποδοτικότητας ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησής σας

 

 • Παροχή μικρής κλίμακας πιλοτικών εφαρμογών με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών και του ρόλου τους στην βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων
 • Πρόσβαση σε δίκτυα για εύρεση συνεργατών για εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, τεχνολογιών κυβερνο-ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης
 • Πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για επένδυση σε εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών/ λύσεων, τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας, Internet of Things,
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τα οφέλη της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολλαπλά, όπως:

 • Βελτίωση επιχειρησιακής απόδοσης
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων για καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Βελτίωση εμπειρίας πελατών
 • Οχύρωση ενάντια στις νέες ψηφιακές προκλήσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Η επιχείρησή σας μπορεί να λάβει τις παραπάνω υπηρεσίες εφόσον ανήκει στην κατηγορία της Ενιαίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του DiGiNN, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  μας https://www.diginn.eu/expression-of-interest/ ή επικοινωνήστε με τα ακόλουθα σημεία:

Τηλ: 24-823855 ή
Email: info@larnakachamber.com.cy

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Ανδρέου
Διευθυντής ΕΒΕ Λάρνακας